ik had u met uw broer verwisseld

ik had u met uw broer verwisseld
ik had u met uw broer verwisseld{{/term}}
I had mistaken you for your brother

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”